Wygraj Carbona AIR Arena ! Zabawa na FB

2017-05-10 10:07:32

REGULAMIN konkursu #H2Oshop na Facebooku

 1. Organizatorem konkursu jest Sport Company Polska właściciel sklepu internetowego www.h2oshop.pl
 2. Czas trwania konkursu to 11.05-11.06.2017
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca prawdziwe konto na FB .
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

ETAP PIERWSZY: WYKONANIE ZDJĘCIA I ZAMIESZCZENIE ZE ZNACZNIKIEM    #H2Oshop (uwaga na pisownię wielkich i małych liter).

Wystarczy zrobić i zamieścić zdjęcie na FB (zalecamy polubienie strony FP h2oshop.pl udostępnienie wiadomości konkursowej i wówczas wstawienie zdjęcia) na którym zaprezentowana zostanie w jakikolwiek sposób nazwa sklepu H2Oshop.pl

 1. Zdjęcia nie mogą obrażać ani w jakikolwiek sposób być rozpowszechniane bez zgody osoby występującej na zdjęciu.

ETAP DRUGI: WYŁONIENIE GALERII KONKURSOWEJ.

 1. Z wybranych 20 zdjęć zostanie wyłoniona galeria konkursowa.
 2. W okresie 01.06 – 11.06.2017 na FB h2oshop.pl zostanie opublikowana galeria ”THE BEST OF 20 #H2Oshop pictures Ogłoszone zostanie głosowanie na najbardziej kreatywne zdjęcia. Użytkownicy FB  będą mogli za pomocą „polubień” wyróżniać wg. nich najlepsze zdjęcia. W terminie do 19.06.2017 ogłoszeni zostaną zwycięzcy.
 3. Zwycięzca oraz Laureat drugiego i Laureat trzeciego miejsca otrzymają nagrody.
 4.  Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.h2oshop.pl oraz na oficjalnym profilu H2oshop.pl
 5.  Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatora .

DODATKOWE ZASADY

 1. Organizator zastrzega, że w konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich

c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)

d) zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym

f) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY          

 1. Konkurs rozstrzygną uczestnicy FB oznaczając „polubieniami” odpowiednie zdjęcia.
 2. Organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród za dowolne miejsce
  w konkursie.

Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:

 1. Za I miejsce w konkursie strój startowy Arena Carbon Air (damski lub męski w zależności od decyzji zwycięzcy).
 2. Za II miejsce w konkursie- pochodzący z najnowszej kolekcji Plecak HEAD.
 3. Za III miejsce w konkursie - Startowe okularki pływackie najwyższy model Mad Wave Racing X-Look rainbow

·       Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę.

·       Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ROZDANIE NAGRÓD. 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej www.h2oshop.pl w dziale aktualności oraz na oficjalnym profilu H2Oshop.pl
 2. Nagrody zostaną wysłane każdemu z laureatów firmą kurierską GLS pod wskazany przez zwycięzcę adres na terenie Polski.
 3. W przypadku nie zgłoszenia się laureata po odbiór nagrody, nagroda przepada.
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe związane z przekazaniem nagród.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

Akceptując Regulamin Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych

Zamieszczając zdjęcie na FB uczestnicy akceptują Regulamin Konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych wyłącznie do celów Konkursu.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin znajduje się na stronie www.h2oshop.pl

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail info@h2oshop.pl

3. Naruszenie Regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu bez podawania przyczyny.

Z konkursu zostaną wykluczeni użytkownicy którzy będą zbierali polubienia za pomocą fikcyjnych kąt lub kupionych polubień!

5.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana w taki sposób w jaki był ogłaszany Regulamin.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Podane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.