Komunikat Polskiego Związku Pływackiego dot. kostiumów CARBON firmy ARENA

2013-05-15 15:23:45

cytat ze strony POLSWIM :


"W związku z wprowadzeniem przez FINA ograniczeń związanych z korzystaniem z kostiumów CARBON firmy ARENA, Polski Związek Pływacki informuje, że ostateczne decyzje dotyczące dopuszczenia zakazanych przez FINA strojów do użytkowania podczas zawodów rozgrywanych według regulacji PZP dokona podczas planowanego w dniu 22 maja 2013 roku posiedzeniu Zarządu Związku.


Jednocześnie informujemy, że do momentu wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie, Polski Związek Pływacki dopuszcza możliwość korzystania z ww. kostiumów podczas wszystkich zawodów organizowanych według przepisów PZP"

źródło: http://www.polswim.pl